CA   ES
Govern de les Illes Balears - Servei de Salut

És necessari autenticar-se per accedir a alguns serveis del Portal del Pacient

La identificació personal es fa a través de la plataforma Cl@ve (un sistema que permet als ciutadans identificar-se electrònicament en els serveis que ofereixen les administracions públiques), per mitjà dalgun dels mètodes següents: