CA   ES
Govern de les Illes Balears - Servei de Salut

Història Clínica Digital del Servei Nacional de Salut

La Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut (HCDSNS) té com a finalitat garantir als ciutadans i als professionals sanitaris l'accés a aquella informació clínica rellevant per a l'atenció sanitària d'un pacient des de qualsevol punt vinculat a l’SNS, i assegura als ciutadans que l'accés a les seves dades queda restringit a qui hi està autoritzat. La HCDSNS està clarament orientada a satisfer les necessitats dels ciutadans en els seus desplaçaments per tot l'Estat i les dels professionals de tot l’SNS que tenen responsabilitats en la seva atenció.

Història Clínica Digital del Servei Nacional de Salut

Per accedir-hi, necessitareu autenticar-vos per mitjà del Certificat Electrònic emès per una autoritat de certificació de confiança o per mitjà del DNI electrònic