CA   ES
Govern de les Illes Balears - Servei de Salut

Sol·licitud de canvi de metge o infermer

Pot sol·licitar el canvi de professional que té assignat. Per generar la sol·licitud, segueixi les indicacions del formulari.

Dades identificatives

3. Enviament 2. Canvi 1. Identificació

Les dades marcades amb un asterisc (*) són obligatories

El CIP comença per 38, i es troba imprès a la seva targeta sanitària.
Format DNI: 01234567R (per a espanyols) o X1234567F (per a estrangers)
Premi al calendari o insereixi la seva data de naixement, per exemple 27/05/1981
Tornar a linici