CA   ES
Govern de les Illes Balears - Servei de Salut

Actualitzi les seves dades personals

Pot sol·licitar el canvi de les seves dades de contacte. Per a generar la sol·licitud, segueixi les indicacions del formulari.

Dades identificatives

3. Enviament 2. Contacte 1. Identificació

Les dades marcades amb un asterisc (*) són obligatòries

El CIP comença per 38, i es troba imprès a la seva targeta sanitària.
Format DNI: 01234567R (per a espanyols) o X1234567F (per a estrangers)
Premi al calendari o insereixi la seva data de naixement, per exemple 27/05/1981
Tornar a linici