CA   ES  
Govern de les Illes Balears - Servei de Salut

Afectació incident seguretat desembre 2021

Afectació incident seguretat desembre 2021

3.Afectació 2.Verificació 1.Identificació

Per saber si l'incident de seguretat ha afectat les vostres dades, és necessari que us identifiqueu introduint les dades sol·licitades tot seguit. Recordau que si voleu saber quines dades exactes han estat afectades és necessari que us identifiqueu per mitjà del sistema Cl@ve clicant aquí:

Les dades marcades amb un asterisc (*) són obligatòries

El CIP comença per 38, i es troba imprès a la seva targeta sanitària.
Premi al calendari o insereixi la seva data de naixement, per exemple 27/05/1981
Insereixi els tres darrers dígits del telèfon mòbil